Mail Admin

test Admin

zamówienie numer: [zamowoenie_nr]

[bilet_url]

[pobierz_bilet]

[bilet_link]Dowolny tekst pobrania biletu[/bilet_link]rania biletu[/bilet_link]